นายจงรักษ์  กิจสำราญกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

ผู้เยี่ยมชม

TodayToday44
YesterdayYesterday596
This WeekThis Week640
This MonthThis Month7731
All DaysAll Days994801

ราคาน้ำมัน

Home

หลักฐานประกอบคำขอ

เช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่ แต่ใบรับรองแพทย์จะแตกต่างกัน

  1. พิการทางตา ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่กรมฯ กำหนด โดยให้จักษุแพทย์ เป็นผู้ออกใบรับรอง 

  2. พิการหูตึง/หูหนวก/แขน/ขา ใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับแพทย์  ผู้เชี่ยวชำนาญการรักษาเฉพาะโรครับรอง 


ขั้นตอนการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการใด ๆ กับผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเข้าทำการทดสอบการควบคุมบังคับรถก่อนทุกครั้ง (สอบขับรถ) 

1. ตรวจสอบหลักฐาน/ออกคำขอ 

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

3. อบรม 2 ชม.

4. สอบข้อเขียน หลักเกณฑ์ ผ่าน 75% จาก 30 ข้อ ต้องได้ 23 ข้อ จึงจะถือว่าผ่าน และ  สามารถสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง หากสอบไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวในวันรุ่งขึ้นได้อีกวันละ  2 ครั้ง จนกว่าจะผ่าน

5. สอบขับรถ ต้องนำรถมาเอง หลักเกณฑ์กำหนดสอบ 3 ท่า หากไม่ผ่านให้มีสิทธิสอบแก้ตัว เฉพาะท่าที่ไม่ผ่านเมื่อพ้น กำหนด 3 วัน นับแต่วันที่ทดสอบแต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ ยื่นคำขอ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรให้นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวใหม่ได้  หากพ้นกำหนดต้องยื่นหลักฐานใหม่

มาตรการ แนวทาง รถโรงเรียน
จันทร์, 29 สิงหาคม 2016
กำหนดแนวปฏิบัติการอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียน  ... อ่านเพิ่มเติม...
เกณฑ์การวินิจฉัยการผ่านการทดสอบขับรถ
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร... อ่านเพิ่มเติม...
E-Driving
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1... อ่านเพิ่มเติม...
น้ำหนักรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
กรมการขนส่งทางบก แจง.. การขอจดทะเบียนรถตู้เกิน 12... อ่านเพิ่มเติม...
สขพ.1 เปิดจองคิวอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2013
 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1... อ่านเพิ่มเติม...

บริการสืบค้น