Get Adobe Flash player

 

 

 

นายพรชัย จงศิริรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

ผู้เยี่ยมชม

TodayToday388
YesterdayYesterday696
This WeekThis Week1796
This MonthThis Month12572
All DaysAll Days506164

ราคาน้ำมัน

Home

หลักฐานประกอบคำขอ

เช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่ แต่ใบรับรองแพทย์จะแตกต่างกัน

  1. พิการทางตา ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่กรมฯ กำหนด โดยให้จักษุแพทย์ เป็นผู้ออกใบรับรอง 

  2. พิการหูตึง/หูหนวก/แขน/ขา ใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับแพทย์  ผู้เชี่ยวชำนาญการรักษาเฉพาะโรครับรอง 


ขั้นตอนการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการใด ๆ กับผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเข้าทำการทดสอบการควบคุมบังคับรถก่อนทุกครั้ง (สอบขับรถ) 

1. ตรวจสอบหลักฐาน/ออกคำขอ 

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

3. อบรม 2 ชม.

4. สอบข้อเขียน หลักเกณฑ์ ผ่าน 75% จาก 30 ข้อ ต้องได้ 23 ข้อ จึงจะถือว่าผ่าน และ  สามารถสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง หากสอบไม่ผ่านสามารถสอบแก้ตัวในวันรุ่งขึ้นได้อีกวันละ  2 ครั้ง จนกว่าจะผ่าน

5. สอบขับรถ ต้องนำรถมาเอง หลักเกณฑ์กำหนดสอบ 3 ท่า หากไม่ผ่านให้มีสิทธิสอบแก้ตัว เฉพาะท่าที่ไม่ผ่านเมื่อพ้น กำหนด 3 วัน นับแต่วันที่ทดสอบแต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ ยื่นคำขอ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรให้นายทะเบียนมีอำนาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวใหม่ได้  หากพ้นกำหนดต้องยื่นหลักฐานใหม่

สขพ.1 เปิดจองคิวอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ
ศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2013
 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ... อ่านเพิ่มเติม...
สขพ.1 จัดกิจกรรม Big Cleanning Day วันปิยมหาราช 23 ต.ค.56
อังคาร, 29 ตุลาคม 2013
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดกิจกรรม Big Cleanning... อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ "ครบเครื่อง เรื่องรถจักรยานยนต์สาธารณะ" ปีงบประมาณ 2556
พุธ, 25 กันยายน 2013
สขพ.1 จัดอบรมผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ... อ่านเพิ่มเติม...
นโยบายการพัฒนางานด้านใบอนุญาตขับรถ
อังคาร, 24 กันยายน 2013
ท่าน ผอ.พรชัย จงศิริรักษ์... อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
พฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2013
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ... อ่านเพิ่มเติม...
เดินขบวนพาเหรดรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 57
จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2013
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ... อ่านเพิ่มเติม...

บริการสืบค้น